Vilken begravningsbyrå ska du anlita?

Om du inte vet vilken begravningsbyrå du ska anlita kan du leta under rubriken Begravningsbyråer i telefonkatalogens Gula sidor. Det är naturligtvis viktigt att du känner förtroende för den byrå du bestämmer dig för att anlita. Det är alltid bra att boka en tid med begravningsbyrån. Vill du att någon från byrån ska komma till dig, i stället för tvärtom, går det också bra.

Vad kostar en begravning?

Hur mycket en begravning kostar beror på var den ska äga rum och på hur omfattande du vill att arrangemanget ska vara. Dra dig inte för att fråga vad saker och ting kostar. Begravningsbyrån ska också lämna en skriftlig bekräftelse på vad ni har kommit överens om, med alla kostnader specificerade. Begravningen betalas i första hand av dödsboet, inte av de efterlevande. Begravningsbyrån undersöker också om det finns pengar avsatta till begravningen på ett speciellt bankkonto och om det finns försäkringar. Finns det inga pengar i dödsboet kan man få bidrag av kommunen till en skälig begravning. Begravningsbyrån hjälper dig att kontakta kommunen om du så önskar.