På samma sätt som valet av kista kan urnvalet bli ett sätt att spegla den avlidnes liv och person. Valet av urna kan även påverkas av det sätt som askan skall gravsättas på. Urnor som skall placeras i gravkammare bör vara tillverkade av beständiga material som koppar eller brons. Urnor som skall jordsättas på Göteborgs kyrkogårdar skall vara tillverkade av material som återgår till naturens kretslopp som trä, bark, järn, zink och lera.

Här presenterar vi våra urnmodeller, från enklare i förgängligt material till mer exklusiva i koppar och brons.