En av de kanske vanligaste frågorna vi får och samtidigt en av de svåraste att svara på. En begravning kan på samma sätt som mycket annat spänna över ett stort prisintervall beroende på hur omfattande den skall vara, kistval, annonsval osv.

Generellt sett kan man säga att en begravning vanligtvis kostar mellan 20.000 kr och 30.000 kr. I priset ingår då kista, kistdekoration, bärare och transport, en dödsannons, ceremoni samt en enklare förtäring. Då ingår även begravningsbyråns arbetskostnader och eventuella församlingsavgifter. Gravsten och bouppteckning tillkommer däremot. En gravsten kostar från ca 8.000 kr och uppåt, en bouppteckning från ca sex tusen.

Priset på olika begravningar varierar oftast beroende på följande:

  • Om det krävs flera eller långa transporter
  • Om hemförsamlingen debiterar höga avgifter eller kanske inga avgifter alls
  • Dödsannonsens storlek och om man annonserar i flera tidningar
  • Om man önskar sång- eller musiksolister eller kanske en orkester
  • Om begravningen sker i annan församling än hemförsamlingen
  • Hur många gäster man bjuder och vad man bjuder på
  • Om man väljer en familjegravplats eller endast minneslund

Om man endast ser till priset kan det räcka med ca 10.000 kr. Då har man valt bort det mesta utom en enkel kista samt transport till närmaste krematorium utan någon begravningsceremoni. Nödvändiga handlingar och begravningsbyråns arbetskostnad ingår dock. Någon övre prisgräns för vad en begravning kan kosta finns egentligen inte.

Som auktoriserad begravningsbyrå har vi alltid en aktuell prislista som ni kan ta del av för att få ett exakt pris på den begravning just ni är intresserad av.