Hem

                 SBF     

           

 

 

        Hem

BOSBF

anmalan varprislista 2

dödsannonsertelefon

mail Facebooklogo

Hisingens Begravningsbyrå i Göteborg är en av Sveriges Begravningsbyråers Förbund auktoriserad begravningsbyrå. Att anlita en auktoriserad begravningsbyrå innebär en trygghet för dig som kund. Du vet då att vi är underställda SBF:s stränga regler när det gäller prisinformation, tystnadsplikt, etik, arbetsmetoder, utbildning, hantering av reklamationsärenden och mycket mer.

Sveriges Begravningsbyråers Förbund är en bransch- och medlemsorganisation för drygt 380 privatägda begravningsbyråer som startade 1922 med ändamålet att bedriva konsumentupplysning/skydd och att verka för en kunnig yrkeskår samt främja god begravningssed och hög yrkesetik.

SBF:s medlemsföretag sätter sina egna priser och konkurrerar sinsemellan liksom med Fonus, Fondkistan och andra privata byråer.

Hos oss på Hisingens Begravningsbyrå hittar du kunnig och omsorgsfull personal som har genomgått de utbildningar som SBF kräver. Det är trygghet för dig och en kvalitetsstämpel för oss.

Välkommen att kontakta oss.

Mauritz Palm, din personlige begravningsentreprenör.